RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA

2020 m. gruodžio 8 d. Rokiškio lopšelyje-darželyje „Varpelis“ nuotoliniu būdu vyko respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencija „STEAM veiklų integravimas į ugdymo procesą“. Tai renginys, skirtas tarptautinio Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo KA229 bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų strateginės partnerystės projekto Nr. 2018-1-LT01-KA229-047039 „STEAM ir projektinis patirtinis ugdymas“ metodų pristatymui ir aptarimui.
    Konferencijos tikslas - skatinti ikimokyklinių įstaigų pedagogus bendrauti, bendradarbiauti, diskutuoti STEAM integravimo į ugdymo procesą temomis, skleisti pedagoginę patirtį ir keistis vertingomis idėjomis. Konferencijos metu buvo aptartos STEAM veiklų integravimo į ugdymo procesą ir organizacijos veiklas galimybes, pristatytas STEAM modelis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ir jo įgyvendinimo iššūkiai bei galimybės, atskleista STEAM įgyvendintų ugdymo veiklų įstaigoje geroji patirtis.
    Konferencijoje dalyvavo 86 dalyviai iš Kupiškio, Pasvalio, Panevėžio, Kauno, Šiaulių, Plungės, Biržų, Anykščių, Vilniaus, Kelmės, Klaipėdos ir Rokiškio. Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ direktorė Sigita Baranovskienė pasidžiaugė galėdama pristatyti išpuoselėtas lopšelio-darželio vidaus ir lauko erdves, kurios yra aprūpintos vaikų poreikį patenkinančiomis priemonės ir yra kuriamos taip, kad visa ugdomoji aplinka būtų orientuota į kokybišką ir inovatyvų vaikų ugdymą. Direktorės pavaduotoja ugdymui Violėta Deksnienė pristatė įgyvendinamą Erasmus+ bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės projektą „STEAM ir projektinis patirtinis ugdymas“, Europinius švietimo prioritetus, kuriuos atliepia projektas bei lopšelyje-darželyje diegiamas ugdymo inovacijas. Konferencijoje pranešimus taip pat skaitė ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Laimutė Lašienė, Nijolė Skukauskienė, Edita Miškūnienė, Nida Šaparnienė
 ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Albina Kasparienė. Pedagogės pristatė savo gerąją patirtį ir sukurtas ugdomąsias veiklas, taikant STEAM ir projektinio patirtinio ugdymo modelį. 

 

Sveikata

Ketvirtoji tema "Sveikata"
 2020 m. spalio 26 - 30 dienomis Rokiškio lopšelyje-darželyje "Varpelis" vyko tarptautinis mokytojų metodinis internetinis seminaras „STEAM IR PROJEKTINIS PATIRTINIS UGDYMAS: SVEIKA GYVENSENA“. Seminaro tikslas – dalintis STEAM ir projektinio patirtinio ugdymo modelio taikymo ugdymo procese patirtimi nuo strateginių sprendimų ir jų įgyvendinimų iki bendradarbiavimo su socialiniais ir tarptautiniais partneriais. Seminare dalyvavo ir pranešimus skaitė Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“, Latvijos respublikos Ludzos miesto vaikų darželis „Pasacina“, Kroatijos respublikos Split miesto vaikų darželio ,,CVIT MEDITERANA“ padalinys ,,Rusilica“ ir Turkijos respublikos Antalijos miesto vaikų darželis „Fikret Haluk Saracoglu Ilkokulu“ mokytojai, administracijos atstovai ir projekto koordinatoriai. Seminaro metu buvo aptarti STEAM ir projektinio patirtinio ugdymo kūrimo principai, pristatytos STEAM veiklos temoje „Sveika gyvensena“, atskleisti STEAM ir projektinio patirtinio ugdymo pagrindiniai aspektai. 
 Aplinka

Trečioji tema "Gamta ir aplinka"


TREČIASIS ERASMUS+ PARTNERIŲ SUSITIKIMAS TURKIJOJE

 2019 m. rugsėjo 29 – spalio 5 d. vyko trečiasis ERASMUS+ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės projekto Nr. 2018-1-LT01-KA229-047039 „STEAM ir projektinis patirtinis ugdymas“ partnerių susitikimas Turkijos mieste Antalijoje.  Projekto šalių partnerių atstovai iš Lietuvos, Kroatijos, Latvijos ir Turkijos pristatė veiklas tema „Gamta ir aplinka“, stebėjo vaikų veiklas mokykloje, lankėsi darželiuose, susitiko su švietimo skyriaus vedėju, analizavo projekto eigą, rezultatus. Diskusijų metu lygino skirtingų šalių švietimo panašumus bei trūkumus, pedagogo kompetencijas šių dienų ugdyme.

                    Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ pedagogės pristatė du naujai sukurtas metodus pagal projektinio patirtinio ugdymo susikurtą metodiką tema „Gamta ir aplinka“. Galime pasidžiaugti, kad esame stipriai pažengę į priekį ne tik naujų metodų, kūrybingų veiklų, aplinkų ieškojime ir taikyme. Puikiai suprantame, jog pagrindinis vaidmuo ugdyme atitenka vaikui (ugdytiniui). Auklėtojas moka prakalbinti vaiką, jį sudominti taip, kad visa veikla būtų lydima vaiko susidomėjimu, noru atrasti atsakymą, ieškojimu, eksperimentu bei menine saviugda.

Po intensyvios pedagogų mokomosios programos buvo įdomu susipažinti su tūkstantmete Antalijos architektūra ir istorija, pasivaišinti turkų nacionalinės virtuvės patiekalais, neformaliai pabendrauti su kolegomis iš bendradarbiaujančių įstaigų. Lankėmės Kaleici  (Senoji Antalija, arba kitaip – Antalijos senamiestis), archeologijos muziejuje, mečetėje, senajame uoste. Apžiūrėjome Aukštesnįjį Duden krioklį (dar kartais vadinamą Kursunlu) , kurį puošia kelios mažos kaskados, esančios gražioje parko aplinkoje. Aspendosas - miestas, kuriame galima pamatyti geriausiai iki šių dienų išsilaikiusį ir vis dar renginiams naudojamą antikos teatrą. Teatras, kurį gali išvysti miesto lankytojai, statytas II a., jame telpa 15 tūkstančių žiūrovų.

Paskutinį vakarą susibūrėme visi projekto dalyviai, gavome mokymų sertifikatus, apsikeitėme dovanomis. Mūsų daugianacionalinė projekto komanda dar labiau sutvirtėjo.

http://www.rokvarpelis.com/index2.htm

Technologijos

Antroji tema "Technologijos"


ERASMUS+ PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAS LATVIJOJE

    2019 m. gegužės 20-25 dienomis lopšelio-darželio ,,Varpelis“ mokytojų komanda viešėjo Ludzos mieste, Latvijoje, kur vyko antrasis tarptautinis „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo KA229 Mokyklų mainų strateginės partnerystės projekto „STEAM and Project-based Experiential Learning“ susitikimas. Mokymų metu keturių šalių Lietuvos, Latvijos, Turkijos ir Kroatijos komandos pristatė temą „Skaitmeninis raštingumas“. Šių pristatymų metu su partneriais pasidalinta skaitmeninių technologijų panaudojimo galimybėmis ir ypatumais ugdymo procese.  Diskusijų metu buvo aptarti ugdymo panašumai ir skirtumai. Šalims bendradarbiaujant apibendrinta nuomonė, kad skaitmeninė kompetencija - vienas svarbiausių XXI amžiaus gebėjimų, susiję su kūrybiškumu ir atvirumu inovacijoms, atsakomybe ir produktyvumu, bendravimu ir bendradarbiavimu, kritiniu mąstymu, problemų sprendimu.
    Pirmą viešnagės dieną buvome pakviesti apsilankyti Ludzos miesto savivaldybėje, kur mus priėmė meras ir  savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja. Prie apskrito stalo buvome supažindinti su miesto ir švietimo esama situacija ir ateities planais. Pasikeista atminimo dovanėlėmis.  Ludzos mieste aplankėme tris lopšelius-darželius. Susipažinome su jų savitumu ir skaitmeninių technologijų panaudojimo galimybėmis ugdymo procese. Apsilankėme Ludzos miesto centrinėje bibliotekoje. Edukacinės programos metu buvo pristatyti skaitmeniniai ir kiti metodai taikomi darbe su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Nacionalinio parko „Raznos“ švietimo centre dalyvavome seminare, kurį organizavo parko darbuotojai. Susipažinome su gamtinių medžiagų panaudojimu ir įtaka vaiko ugdymo procese, kuri buvo susieta su skaitmeniniu ugdymu ir tyrinėjimais.  Grįžtant į Lietuvą aplankėme Preilos lėlių ir Agluonos duonos muziejus. Turėjome galimybę, edukacinės programos metu išsikeptą duonos kepaliuką, parsivežti į Lietuvą.


Verslumas

Pirmoji tema "Verslumo ugdymas".


    2018 m. rugsėjo mėnesį Rokiškio lopšelyje-darželyje „Varpelis“ pradėtas įgyvendinti „Erasmus+“ programos, 2 pagrindinio veiksmo KA229 Mokyklų mainų strateginės partnerystės projektas „STEAM and Project-based Experiential Learning“. Švietimo įstaigos yra atsakingos už visapusišką, novatorišką, pažangų švietimą vaikams, kuris padeda vaikui geriau pažinti šį pasaulį. Plėtojant STEAM įgūdžius per projektinį patirtinį mokymąsi, skatinamas kritinis mąstymas, problemų sprendimas, loginis mąstymas. Tačiau vien tik teorinis pagrindas mažam vaikui yra daug mažiau paveikus nei kai kuri koreliacija, jausmas ir asmeninė patirtis. Kyla klausimas: kaip mokyti vaikus "STEAM" per patirtinio ugdymo metodą?  Kiekvienoje šalyje egzistuoja daug teorijos, tačiau pedagogai vis dar susiduria su praktinės patirties ir žinių trūkumu, organizacijoms trūksta informacijos apie tai, kaip tai pritaikyti žemiausiame išsilavinimo lygmenyje – darželyje ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme.
    Projekto veikla apima keturias pagrindines sritis: verslumą, skaitmeninį raštingumą, gamtą ir aplinką bei sveiką gyvenimo būdą. Pasirinktos projekto sritys padės numatyti patirtinio ugdymo gaires, pritaikyti egzistuojančio mokymo/mokymosi esamas patalpų ir lauko erdves ir kurti naujas, taikant projekte numatytą mokymąsi, metodiką, skatinančią vaikų smalsumą, kūrybiškumą ir verslumą.
    Projektas sudarys sąlygas prisidėti prie institucijos strategijos, veiksmų planų ir švietimo politikos, skatinti nuolatinę teigiamą patirtį ir keitimąsi tarp formalaus ir neformalaus švietimo mokytojų, skatinti mokytojų mobilumą šalyje ir tarptautiniu mastu bei kitas švietimo idėjų apyvartos formas.
    2018 m. gruodžio 1-7 dienomis lopšelio-darželio ,,Varpelis“ mokytojų komanda viešėjo Split mieste, Kroatijoje, kur vyko tarptautiniai „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo KA229 Mokyklų mainų strateginės partnerystės projekto „STEAM and Project-based Experiential Learning“ mokymai. Mokymų metu keturių šalių Lietuvos, Latvijos, Turkijos ir Kroatijos komandos pristatė savo organizacijas. Šių pristatymų metu turėjome galimybę susipažinti su organizacijų savitumu, tikslais, ugdymo proceso ypatumais. Diskusijų metu aptarėme ugdymo įstaigų panašumus ir skirtumus.  Pagrindinės mokymų temos buvo atvirkštinis (Flipped classroom) projektu grįstas mokymas, STEAM bei GOOGLE disko naudojimo galimybės. Šalys pristatė pirmąja temą ,,Verslumas”, susitarė dėl sukurtų metodų aprašų.
   
Split mieste visi vaikų darželiai yra sujungti į vieną organizaciją ,,CVIT MEDITERANA“ (,,Viduržemio jūros gėlė“), kurią sudaro 21 skyrius ir 56 vaikų grupės. Kiekvienas skyrius yra pavadintas skirtingų augalų žiedų vardais. Aplankėme tris skyrius. Viename skyriuje ypatingas dėmesys skiriamas gabių vaikų ugdymui, kitame – meniniam ugdymui. Trečiasis vaikų darželis - ,,Rusilica“ (,,Erškėtrožės žiedas“) – šio projekto partneris. Ten mus supažindino su keturiomis grupėmis, jų aplinka ir ugdymo programa. Darželio aplinkoje akivaizdžiai matoma vaikų kultūra.  Grupėse vyrauja skirtingos programos, orientuotos į vaikų emocinio intelekto ugdymą. Pasitelkiant meną, tikybą, anglų kalbą, skatinamas vaikų savarankiškumas, unikalumas, gebėjimas bendrauti, komunikuoti bei išreikšti savo jausmus ir emocinę būseną. Labai didelis dėmesys skiriamas patirtiniam ugdymui, kuris padeda lavinti vaikų pojūčius bei patyrimus. Šio darželio tradicija yra pagamintus darbelius parduoti, o gautas lėšas paaukoti šalia esantiems vaikų globos namams. Vizito pabaigoje projekto dalyviai su šio darželio vaikais gaminome aitvarus. Visuose skyriuose stebėjome atviras veiklas.  Dalyviai patobulino profesines kompetencijas, pasidalino gerąja patirtimi.
    Vizito metu vykome į Split miesto UNESCO saugomą senamiestį, kuriame mūsų laukė gidė. Vaikščiodami po senamiestį, įsikūrusį Diokletiano rūmų griuvėsiuose, pajutome skirtingų amžių dvasią bei kultūrą. Kitos kultūros istorinis pažinimas padėjo lengviau suprasti šiandieninį Split miesto gyventojų savitumą, kuris, kaip vėliau pamatėme, labai stipriai atsispindi darželiuose bei pačiame ugdymo procese.