Verslumas

Eksperimentai su dažais "Spalvotos prijuostės"

Projektinio metodo autorė lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Laimutė Lašienė

STEAM ugdymas – integruotas, tyrinėjimu grindžiamas mokymas(-is). Per vaikų patirtį skatinti vaikų smalsumą, norą veikti, ugdyti kūrybiškumą, skatinti tyrinėti, ieškoti, atrasti, supažindinti su profesijomis.

Projektinio-patirtinio metodo pagalba vaikai, veikdami, tyrinėdami pažins juos supančią aplinką, lavins smulkiąją motoriką, įtvirtins spalvų pavadinimus, turtins, ugdys sakytinę kalbą.

Ugdymo organizavimo forma – mažos vaikų grupelės.

Ugdytinos kompetencijos – pažinimo, meninė, socialinė, komunikavimo.

Pagrindimas:

     Ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje vaikai susidomėjo „Virtuvėle“, dažnai ten žaidžia. Šio amžiaus vaikai intensyviai tyrinėja, žaisdami „pavirsta“ įvairiais personažais, aktyviai domisi naujais daiktais, žaislais, stengiasi juos išbandyti – aplinką pažįsta per pojūčius.

     STEAM projektinio-patirtinio ugdymo taikymas – iššūkis auklėtojai. Tai galimybė išbandyti veiklas vesti kitaip, įdomiai, pagal vaikų amžių.

     Stebint žaidžiančius vaikus, kilo mintis kartu su ugdytiniais, patiems sukurti ir „Virtuvėlėje“, gaminant maistą, naudoti prijuostes, skareles, kalbėtis kokios profesijos žmonės dirba virtuvėje.
Žaidimas „Aukcionas“

Parengė: priešmokyklinio ugdymo auklėtoja-metodininkė Albina Kasparienė

Aktualumas. Kūrybiškas žvilgsnis į supantį pasaulį ir gebėjimas sėkmingai įgyvendinti bei parduoti (plačiąja šia žodžio prasme) savo idėjas bei talentą. Verslumas – tai gebėjimas atrasti savo pašaukimą.

Tikslas. Vienas iš kūrybiškumo-verslumo  tikslų,  ugdyti  gebėjimą mąstyti ir veikti novatoriškai, išsikelti tikslą ir jo siekti, gebėjimas viešai kalbėti bei sklandžiai ir aiškiai pristatyti savo idėjas – dar vienas sėkmę garantuojantis įgūdis.

Veikla

Klausimas – Kur, ką perkame?

Vaikų atsakymai – Parduotuvėje, turguje, vaistinėje...

Supažindinimas, kad dar vienas pirkimo pardavimo būdas ir vieta gali būti AUKCIONAS.

Interaktyvioje lentoje stebime vykstančius aukcionus, aptariame jų būdus, eigą, elgesį.

Minčių lietus

Išsiaiškiname, kokie gali vykti aukcionai ir kas juose parduodama.

- Ką galime pagaminti mes ir parduoti aukcione ? Nuspręsta gaminti mašinas.

- Kokias medžiagas tam panaudosime? Patogiausia gaminti iš antrinių žaliavų.

Susitariame, kad namuose prisirinksime įvairių pakuočių, tuo pačiu tausosime ir būsime draugiški aplinkai.                                                                  

-  Kaip dirbsime, individualiai, poromis, komandomis? Dirbsime individualiai ir poromis.

 Metodo aprašymas

Kortelių pagalba išrenkami vaikų vaidmenys žaidime. Vieni vaikai pirkėjai, vienas vaikas aukciono vedėjas, vienas vaikas pristato parduodamą daiktą, vienas vaikas raštininkas fiksuoja už kiek parduoda.

Vaikai pirkėjai susėda prie stalų, prieš tai išsirinkę korteles nuo 1 iki 9.

Aukciono vedėjas ir jo padėjėjas įeina. Visi juos pasitinka plojimais. Vedėjas pristato parduodamą prekę, ją apibūdina. Prasideda pardavimas. Aukciono vedėjas pasako pradinę kainą 1.  Pirkėjai jei nori pirkti prekę turi pakelti kortelę su sekančiu numeriu 2.  Aukciono vedėjas pamato pakeltą kortelę su skaičiumi ir skelbia 1-1;1- 2, jei kitas pirkėjas pakelia skaičių 3, tai skelbia 3-1; 3-2 tol kol pirkėjai nepakelia sekančio skaičiaus. Jei pirkėjas pvz. pakėlė skaičių 4. Aukciono vedėjas skelbia 4-1; 4-2; 4-3. Ištarus skaičių  4-3 reiškia daiktas parduotas. Vedėjas plaktuko dūžiu informuoja apie tai aukciono pirkėjus. Daiktas įteikiamas pirkėjui ir visi ploja, o raštininkas fiksuoja lentoje už kiek daiktas parduotas. Pabaigoje galima išrinkti brangiausiai ir pigiausiai parduotus daiktus.

 


   

Kūrybiška taupyklės paieška 

Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė Edita Miškūnienė

Vienos meninės veiklos metu, berniukas pasakė savo norą: „Norėčiau pasigaminti taupyklę... 

Metodas: praktinis-tiriamasis-projektavimas

Praktinio metodo pagalba vaikai per veikimą pažįsta ir supranta juos supančią aplinką (rinkos ekonomikos principus, etninę kultūrą).
Tiriamojo metodo metu vaikas yra aktyvus ugdomojo proceso dalyvis, kelia ir tikrina hipotezes, išmoksta jam lengvai suprantamų tiriamų medžiagų savybių, analizuoja tyrimo rezultatus, atskiria tai kas yra tikra, nuo to, kas tikėtina.
Projektavimas – techninis metodinis būdas. Vaikai kuria brėžinį-piešinį, kuriuo naudojasi puošdami taupykles, pagamintas iš skirtingų medžiagų.  Sugebėjimas atrinkti detales iš paruoštų kartono brėžinių, palengvina taupyklės gamybą iš molio. Schemos nagrinėjimas ir skaitymas – pagalba aiškinantis dėžutės-taupyklės iš popieriaus lankstymo eigą.