Verslumas

Eksperimentai su dažais "Spalvotos prijuostės"

Projektinio metodo autorė lopšelio-darželio auklėtoja metodininkė Laimutė Lašienė

STEAM ugdymas – integruotas, tyrinėjimu grindžiamas mokymas(-is). Per vaikų patirtį skatinti vaikų smalsumą, norą veikti, ugdyti kūrybiškumą, skatinti tyrinėti, ieškoti, atrasti, supažindinti su profesijomis.

Projektinio-patirtinio metodo pagalba vaikai, veikdami, tyrinėdami pažins juos supančią aplinką, lavins smulkiąją motoriką, įtvirtins spalvų pavadinimus, turtins, ugdys sakytinę kalbą.

Ugdymo organizavimo forma – mažos vaikų grupelės.

Ugdytinos kompetencijos – pažinimo, meninė, socialinė, komunikavimo.

Pagrindimas:

     Ankstyvojo amžiaus vaikų grupėje vaikai susidomėjo „Virtuvėle“, dažnai ten žaidžia. Šio amžiaus vaikai intensyviai tyrinėja, žaisdami „pavirsta“ įvairiais personažais, aktyviai domisi naujais daiktais, žaislais, stengiasi juos išbandyti – aplinką pažįsta per pojūčius.

     STEAM projektinio-patirtinio ugdymo taikymas – iššūkis auklėtojai. Tai galimybė išbandyti veiklas vesti kitaip, įdomiai, pagal vaikų amžių.

     Stebint žaidžiančius vaikus, kilo mintis kartu su ugdytiniais, patiems sukurti ir „Virtuvėlėje“, gaminant maistą, naudoti prijuostes, skareles, kalbėtis kokios profesijos žmonės dirba virtuvėje.