Aplinka

Metodo pavadinimas  „Gamtos tyrinėjimai“.

Metodą sukūrė auklėtoja metodininkė Laimutė Lašienė.

Pagrindimas. Mūsų planetoje Žemėje yra visko, ko reikia, kad galėtų gyventi įvairios gyvybės formos: augmenija, gyvūnija ir žmonės. Mes auginame, ugdome vaikus, kurie  dar tik mokosi pažinti  supančią aplinką, formuojame jų supratimą apie gamtos taršą ir saugojimą, pagarbą gyvybei,  skatiname puoselėti sukurtas žaliąsias erdves savo aplinkoje.

Metodo aprašymas. Vaikai iki 3 metų aplinką pažinti mokosi per POJŪČIUS: REGĖJIMĄ, LYTĖJIMĄ, UOSLĘ, SKONĮ, KVAPĄ. Metodas -  „Gamtos tyrinėjimai“, skirtas jaunesniojo ikimokyklinio amžiaus vaikams, kurie liesdami, ragaudami, matydami, uosdami, ieškodami ir atrasdami, patys pažintų artimiausią juos supančią aplinką, rastų atsakymus į iškylančius klausimus, suprastų gyvosios ir negyvosios gamtos panašumus ir skirtumus,  įgytų ir ugdytų komandinio darbo įgūdžius, lavintų kūrybiškumą, patirtų džiugių emocijų.

Tyrinėjimai gamtoje prasidėjo nuo pat ankstyvo pavasario: ugdytiniai stebėjo lauke bundančius augalus, vabalus,  ieškojo spalvų, įtvirtino jų pavadinimus, rinko gamtinę medžiagą, aiškinosi kas „gadina“ orą, o kas „kvepia“. Tyrinėjome egzotinių augalų sėklas, jas sėjome, prižiūrėjome išdygusius augalus grupėje ir vaistines žoles lysvėse „Smalsutės“ sodelyje“, rinkome žaliavą, džiovinome. Ugdymas lauke įvairesnis, glaudesnis vaiko ryšys su gamta.  Metodo pristatymas – filmukas „Gamtos tyrinėjimai“.

https://youtu.be/9JZr6ncX2Iw