RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA


2020 m. gruodžio 8 d. Rokiškio lopšelyje-darželyje „Varpelis“ nuotoliniu būdu vyko respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencija „STEAM veiklų integravimas į ugdymo procesą“. Tai renginys, skirtas tarptautinio Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo KA229 bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų strateginės partnerystės projekto Nr. 2018-1-LT01-KA229-047039 „STEAM ir projektinis patirtinis ugdymas“ metodų pristatymui ir aptarimui.
    Konferencijos tikslas - skatinti ikimokyklinių įstaigų pedagogus bendrauti, bendradarbiauti, diskutuoti STEAM integravimo į ugdymo procesą temomis, skleisti pedagoginę patirtį ir keistis vertingomis idėjomis. Konferencijos metu buvo aptartos STEAM veiklų integravimo į ugdymo procesą ir organizacijos veiklas galimybes, pristatytas STEAM modelis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ir jo įgyvendinimo iššūkiai bei galimybės, atskleista STEAM įgyvendintų ugdymo veiklų įstaigoje geroji patirtis.
    Konferencijoje dalyvavo 86 dalyviai iš Kupiškio, Pasvalio, Panevėžio, Kauno, Šiaulių, Plungės, Biržų, Anykščių, Vilniaus, Kelmės, Klaipėdos ir Rokiškio. Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ direktorė Sigita Baranovskienė pasidžiaugė galėdama pristatyti išpuoselėtas lopšelio-darželio vidaus ir lauko erdves, kurios yra aprūpintos vaikų poreikį patenkinančiomis priemonės ir yra kuriamos taip, kad visa ugdomoji aplinka būtų orientuota į kokybišką ir inovatyvų vaikų ugdymą. Direktorės pavaduotoja ugdymui Violėta Deksnienė pristatė įgyvendinamą Erasmus+ bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės projektą „STEAM ir projektinis patirtinis ugdymas“, Europinius švietimo prioritetus, kuriuos atliepia projektas bei lopšelyje-darželyje diegiamas ugdymo inovacijas. Konferencijoje pranešimus taip pat skaitė ikimokyklinio ugdymo auklėtojos Laimutė Lašienė, Nijolė Skukauskienė, Edita Miškūnienė, Nida Šaparnienė
 ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Albina Kasparienė. Pedagogės pristatė savo gerąją patirtį ir sukurtas ugdomąsias veiklas, taikant STEAM ir projektinio patirtinio ugdymo modelį. 

 

Sveikata

Ketvirtoji tema "Sveikata"
 2020 m. spalio 26 - 30 dienomis Rokiškio lopšelyje-darželyje "Varpelis" vyko tarptautinis mokytojų metodinis internetinis seminaras „STEAM IR PROJEKTINIS PATIRTINIS UGDYMAS: SVEIKA GYVENSENA“. Seminaro tikslas – dalintis STEAM ir projektinio patirtinio ugdymo modelio taikymo ugdymo procese patirtimi nuo strateginių sprendimų ir jų įgyvendinimų iki bendradarbiavimo su socialiniais ir tarptautiniais partneriais. Seminare dalyvavo ir pranešimus skaitė Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“, Latvijos respublikos Ludzos miesto vaikų darželis „Pasacina“, Kroatijos respublikos Split miesto vaikų darželio ,,CVIT MEDITERANA“ padalinys ,,Rusilica“ ir Turkijos respublikos Antalijos miesto vaikų darželis „Fikret Haluk Saracoglu Ilkokulu“ mokytojai, administracijos atstovai ir projekto koordinatoriai. Seminaro metu buvo aptarti STEAM ir projektinio patirtinio ugdymo kūrimo principai, pristatytos STEAM veiklos temoje „Sveika gyvensena“, atskleisti STEAM ir projektinio patirtinio ugdymo pagrindiniai aspektai.