Technologijos

Pasaka „Ropė“

Lopšelio-darželio auklėtoja Nijolė Skukauskienė, ugdytiniai 1,5 iki 2,5 metų amžiaus.

Ši vaikų karta („stiklo karta“) nuo gimimo pripratusi prie technologijų ir laiką leidžianti skaitmeninėje erdvėje. Jų gyvenimo būdas, išmanieji įrenginiai ir skaitmeninė erdvė, pagrindinės komunikacijos priemonės. Naudojant kompiuterį galima vaikams rodyti įvairius vaizdus, nuotraukas, trumpus filmukus. Juos žiūrint vaikai mėgdžioja garsus, mokosi tarti pirmuosius žodžius.

Tikslas – ugdyti vaikų gebėjimą suprasti kalbą ir kalbėti, įspūdžius išreikšti veiksmu.

Uždaviniai:
• siekti, kad vaikai suprastų skaitomos pasakos turinį;

• skatinti kartoti auklėtojos pasakytas frazes;

• turtinti vaikų žodyną daiktavardžiais (senelis, senelė, ropė, anūkė, šuo, katė, pelė);

• pasiūlyti vaikams žaisti žaidimą-inscenizaciją pagal išklausytą pasaką.