Sveikata

Metodo pavadinimas „Žmogaus augimo laiptai“

Projektinio metodo autorė lopšelio-darželio auklėtoja  Nida Šaparnienė

    Metodo idėjos kilmė. Šį metodą pritaikyti mus paskatino tai,  kad vaikams iškilo klausimas apie žmogaus ūgį. Adomas paklausė: „Auklėtoja kodėl man 5 metai ir Matui 5 metai, kodėl jis už mane didesnis.“ Tai paskatino mus patyrinėti ir pristatyti žmogaus augimą per įvairias patirtis.

    Pagrindimas. Visais laikais žmonės sekė ir matavo vaikų ūgį. Seniau žmonės nežinojo jokių „procentinių“ ūgio normatyvų, bet ant durų staktų braižė vaikų ūgio augimo kreives. Savus vaikus lygindami su kaimynų, žmonės pastebėjo, kad tos pačios gimimo datos vaikų ūgis gali skirtis. Dabartinėje visuomenėje yra sudarytos vaikų svorio ir ūgio normatyvų lentelės. Šie faktai leido mums plėtoti pasirinktą temą.

    Metodo aprašymas. Mūsų pasirinkto metodo seką sudaro šie elementai: probleminio klausimo iškėlimas, spėjimo numatymas, bandymai ir eksperimentai iškelto klausimo patikrinimui, gautų duomenų nagrinėjimas, apipavidalinimas ir pristatymas.

     Ugdymo organizavimo forma (veikla visos grupės, mažos vaikų grupelės, individuali). Veikdami pagal šį metodą, vaikai veikia visa grupe (filmukų peržiūra, kelionė pas gydytoją),  grupelėmis ( atlieka bandymus, kūrybinius darbus, ieško informacijos knygose),  individualiai kelia rūpimus klausimus.

    Ugdytinos kompetencijos. Socialinė - bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, kantrybė,  atkaklumas, mokėjimas spręsti problemas, gebėjimas laikytis taisyklių, atliekant bandymus ir eksperimentus. Pažinimo - iniciatyvumas ir atkaklumas, nauji sugebėjimai ir žinios, nauja patirtis. Komunikavimo - lavinami protiniai sugebėjimai, bendravimo įgūdžiai, kalba. Meninė - kūrybiškumas, fantazija. Sveikatos saugojimo – formuojasi sveikos gyvensenos samprata, formuojasi vertybės.

    Ugdymo(si) technologijos. Pedagogas veikia kartu su vaikais, ieško informacijos į jiems rūpimus klausimus. Pateiktos   įvairios priemonės bandymams ir tyrinėjimams atlikti kuria ugdančią aplinką

    Naudojamos priemonės. SMART lenta, kompiuteris, enciklopedijos, knygos, bandymams ir eksperimentams reikalingos medžiagos bei priemonės, rašikliai, plastilinas, antrinės žaliavos, medicininė įranga.


Metodas „Emocijų paletė“

Lopšelio-darželio auklėtoja Laimutė Lašienė

Metodo idėja. Ryte, atėjusi į grupę, Odilė (3m.) sako: „Aš tai vakar per televizorių mačiau kaip sudegė Koala, kai buvo gaisras“ (kalba apie gaisrą Australijoje). Tada aš verkiau...“.

Klausimas: „Ar 3 metų vaikai gali atpažinti ir įvadinti savo emocijas?“